visitas desde agosto 2008


Contadores de visitas

miércoles, 13 de octubre de 2010

XORNADAS DE Orientación en Montaña – GPS -

OBXETIVO
Interpretar a información que nos da un mapa cartográfico e empregar elementos de orientación precisa como o compás e o GPS.

CONTIDOS
Mapas cartográficos. Curvas de nivel. Curvas mestras. Escala numérica e xeográfica.
Norte Xeográfico e Magnético. Declinación. Acimut e Rumbo.
Cálculo de distancias. Reducida. Xeométrica. Real. Alturas: altímetros.
Coordenadas Xeográficas e UTM. Obtención de coordenadas UTM.
GPS. Iniciación. Recepción 2D y 3D. El DATUM. Los waypoints.
Tracks. Rutas.

Non se precisan condiciones físicas especiais.
Recomendable dispor de coñecementos básicos sobre a interpretación e mapas cartográficos.

DATAS: 23 e 24 Outubro 2010

LUGAR DE REALIZACIÓN
O Trisquel (988 294858 – 689 536601)
Macizo de Trevinca - Vilanova

No hay comentarios: